O chórze

Chór Cantores Reginae Poloniae powstał w 1979 roku przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Jego założycielką była siostra Maria Benigna Racka CSSF – felicjanka, która pełniła funkcję organistki przy Parafii od 1 sierpnia 1979 roku.

Siostra M.B.Racka

Zapał parafian i osobiste zaangażowanie siostry zaowocowały tym, że pierwsze próby chóru odbyły się już we wrześniu tegoż roku. Z każdymi kolejnymi próbami siostra Benigna coraz bardziej przybliżała arkana sztuki śpiewaczej wszystkim zgromadzonym na zajęciach uczestnikom, którzy pragnęli w ten sposób służyć Bogu. Systematyczna praca nad emisją głosu, odpowiednie ćwiczenia poczucia rytmu, nauka zapisu nutowego coraz nowszych utworów zaczęły towarzyszyć chórzystom, co przyczyniało się do coraz większego poziomu wykonawczego. Zespół liczył na początku ok. 40 osób, a wszystkie nuty przez kolejnych 15 lat były przepisywane ręcznie (!) przez siostrę Benignę.

Niekorzystne warunki pracy (posługa organisty w zimnym, jeszcze budowanym kościele) powodowały pogłębiającą się chorobę strun głosowych. Siostra często wyjeżdżała na wypoczynek do Kołobrzegu lub na zabiegi lekarskie. Podczas jej nieobecności opiekę nad chórem obejmował p. Arkadiusz Grott, będący jego drugim dyrygentem oraz akompaniatorem.

Przez następne lata skład zespołu ulegał przeróżnym zmianom – raz był wzbogacany przez napływającą młodzież lub głosy dziecięce wprowadzane przez siostrę Benignę, a raz uszczuplany. W latach 1981-1992 chór tworzyło 55 osób, z czego połowę stanowiła młodzież w wieku szkolnym. Dzięki poznawanym umiejętnościom śpiewaczym wiele osób postanawiało związać na zawsze swoje życie z muzyką przez np. podjęcie studiów. Przykład: p. Zbigniew Siekierzyński, który ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie i obecnie prowadzi z powodzeniem chór Schola Cantorum Maksymilianum w parafii pw. św. Maksymiliana w Jozefowie-Błotach. Struktury chóru niejednokrotnie bywały wzmacniane osobami z wyjątkowymi predyspozycjami wokalnymi. Przykładowo p. Andrzej Wojda, który zachwyca wspaniałym, mocnym basem i zasila szeregi chóru do dnia dzisiejszego.

Od 2009 roku chór prowadzi obecny organista – p. Dominik Kozera – absolwent Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalność Muzykologia Teoretyczna i Stosowana.

Obecnie chór liczy 31 członków. Przez ponad 30 lat swojej pracy zespół zgromadził bogaty repertuar obejmujący utwory od średniowiecza po czasy współczesne. Przeważającą część zbiorów stanowi muzyka liturgiczna, gdyż przede wszystkim zespół pielęgnuje i rozpowszechnia muzykę sakralną. Głównym zadaniem chóru jest oprawa muzyczna Liturgii Mszy Św. o godz. 10:00 w każdą niedzielę oraz świąt i różnych uroczystości. Zespół śpiewał w czasie Mszy św. transmitowanych przez Polskie Radio oraz angażowany był do wspólnych śpiewów podczas pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski. W 1999 r. nagrał płytę z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia.

20-lecie

Wielokrotnie brał udział w warszawskich koncertach kolędowych i pasyjnych. Ponadto przez wiele lat uczestniczył w Przeglądach Chórów Caecilianum oraz Powiatowych i Miejskich Przeglądach Chórów. Chór należy do ogólnopolskiego związku chórów kościelnych Federacja Ceacilianum.Do powstania powyższego opisu wykorzystano materiał z pracy magisterskiej p. Anny Ćwiklińskiej zatytułowanej: "Działalność amatorskiego chóru parafialnego "Cantores Reginae Poloniae" w latach 1979-1999." (Częstochowa, 2000).

Próby chóru

Próby chóru odbywają się w sali na plebanii parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach w następujących porach:

  • głosy żeńskie
    wtorek o godz. 19:00
  • głosy męskie
    czwartek o godz. 19:00
  • wszystkie głosy
    piątek o godz. 19:00

Zapraszamy wszystkich chętnych na próby!

Nagrania